Connexions Biblioteka

Artykuly, Ksiazki, Dokumenty, Czasopisma


Spis Tytulów

Spis Autorów

Spis Tematyczny

Spis Chronologiczny

Spis formatowy

Spis Klasyfikacji Dziesietnej Deweya

Spis Biblioteki Kongresu

Szukaj w Bibliotece

Ksiazka adresowa Connexions

Spis Tematyczny

Spis Stowarzyszen

Wybrane zasoby

Donacje lub Woluntariat

Zlóz donacje dzisiaj

Voluntariusz i Staze

Donacje
Otrzymywanie rozglosu publicznego

Connexions Servis Udostępniania Informacji

Connexions Information Sharing Services (pełna nazwa Connexions Serwis Udostepniania Informacji) jest to internetowa bibliteka i archiwum dla kanadyjskich organizacji zajmujących się przemianami społecznymi. Ten bezprofitowy projekt zajmuje się prowadzeniem i uaktualnianiem obszernej ksijąźki adresowej kanadyjskich zwijązków i organizacji pozarzadowych.

Connexions utworzony w 1975 roku ma za zadanie udostępniać wszystkim zainteresowanym niezbędne informacje związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem kanadyjskich miast, miasteczek i wiosek. Orginalnie projekt ten został nazwany Kanadyjski Serwis Udostepniania Informacji (Canadian Information Sharing Service). Aby klarownie przedstawić cele organizacji, w 1978 roku owa nazwa została zmieniona na Connexions Information Sharing Services, co podkreśliło wyraźnie, iż celem organizacji jest zacieśnianie zwiąsków i nawiązywanie kontaktów między członkami, udostępnianie informacji, projektów, pomysłów i rozpowszechnianie tematów społecznych. W ramach tego projektu wliczać należy prawa i problemy krajów rozwijających się, walkę o równouprawnienie upowaznienie kobiet, pokój międzynarodowy, prawa ludzkie oraz podobne tematy. Projekt rozpowszechniał informacje poprzez biuletyn o nazwie Connexions Digest, który składał się z dokumentów i materiałów podarowanych przez członków z całego kraju. Dokumenty były segregowane tematycznie jako streszczony index.

Przez pierwsze dwie dekady działalności Connexions wydało i wydrukowało ponad 4000 publikacji podsumowujących treść dokumentów, artykułów, raportów, projektów, książek oraz profili organizacji. Dzięki temu, organizacja stała się kluczowym źródłem informacji oraz niezastąpioną siecią kontaktów dla kanadyjskich aktywistów i osób prowadzacych prace badawcze związane ze sprawiedliwością spoleczną.

W 1980 i 1990 roku, wydrukowano “The Connexions Annual” - (Doroczna Księga Danych), poruszający temat społecznych i środowiskowych alternatyw. Rocznik składał się z artykułów badających teraźniejsze tematy, skupiając się na organizacjach postulujących zmiany społeczne. W skład “The Connexions Annuals”, wchodziły zbiory udostępniające informacje oraz profile grup i organizacji pracujących w kierunku tychże zmian. Ostatnia, edycja tego rocznika została wydrukowana w 1994 roku.

W połowie lat dziewięćdziesiatych, organizacja Connexions pojawiła się w internecine, wytrwale dodając i gromadząc nowe informacje. W tym czasie jednym z głównych celów organizacji było przetwarzanie szybko rosnących zbiorów na formę cyfrową. Connexions Online – [www.connexions.org] – obecnie, biblioteka internetowa składa się z ponad 10,000 dokumentów związanych z prawami ludzkimi, wolnością obywatelską, sprawiedliwością społeczną, alternatywną ekonomią, demokracją, prawami kobiet, prawami homoseksualistów, prawami aborygenów, oraz sprawami środowiska naturalnego. Większość artykułow jest pisana w języku angielskim, lecz coraz więcej z nich jest przetłumaczane na język francuski, hiszpański, niemiecki i polski.

Biblioteka

Connexions jest jednym z największych archiwum indeksów o tematyce zmian społecznych. Ponadto, biblioteka używa klasyfikacji tematowej Biblioteki Kongresu oraz Klasyfikacji Dziesiętej Deweya. Connexions także stosuje specjalnie skonstruowany controlled-vocabulary (kontrolowany-słownik) bazy danych składający się z ponad 20,000 nagłówków rozbudowanych przez Connexions wraz z pomocą  [SOURCES], kanadyjskiego informatora expertów i przedstawicieli. Organizacja Connexions współpracuje z Sources od 1993 roku. W tym czasie, wydawca Sources, Barrie Zwicker, krytyk mediów i aktywista pokojowy, zaprosił koordynatora Connexions, Ulli Diemer, ażeby spólnie utworzyć projekt internetowy, który był by głównym źródłem informacji dla kanadyjskich stowarzyszeń.

The Connexions Directory of Associations [Informator Stowarzyszeń Connexions], był osobnym przedsięwzięciem, także dostępnym na stronie internetowej Connexions. W bazie danych znajduje się obecnie około 5000 organizacji indeksowanych tematycznie (ponad 20,000 tematów)

Connexions także prowadzi Connexions Kalendarz, w którym zamieszczane są artykuły dotyczące wydarzeń związanych z aktualnymi przemianami społecznymi.

Connexions produkuje dokładne zestawienie materiałów na temat Israela i Palestyny przedstawiając bezcenne informacje dla  “tych, którzy wierzą, iż rozwiązanie konfliktu jest możliwe tylko na podstawie sprawiedliwości, równości, szacunku dla praw ludzkich, i na zakończeniu izraelskiej okupacji terytorium Palestyny.” Connexions także utrzymuje inne kolekcje. W ich skład wchodzi sekcja politycznych manifestacji od 1669 roku do dni dzisiejszych.

Connexions utrzymuje kompletne archiwum czasopisma, The Red Menace (Czerwone Niebezpieczeństwo), wydawanego od 1976 do 1980 roku poprzez Zespół Wolnościowo Socjalistyczny (Libertarian Socialist Collective). Jest ono oparte na podstawach wolnościowo-socjalistycznych. Connexions także utrzymuje częściowe archiwum Seven News (Siedem Wiadomości). Jest to lokalna gazeta utworzona przez aktywistów powiązanych z John Sewell, byłym radnym miejskim, a następnie Burmistrzem Toronto.

Orjentacje Polityczne

Connexions przedstawia swoje orjentacje polityczne jako lewicowy pluralizm. W ten pogląd, wlicza się różnorodność politycznej perspektywy postępowej. Autorzy spostrzegają iż “nasze uprzedzenia są widoczne w artykułach, któóre są wybrane do Connexions kolekcji. Usilnie staramy się wybrać materiały, które utrzymują różne perspektywy i sugerują wielostronność celów i strategii. Staramy się dostarczyć naszym czytelnikom neutralne streszczenia prac, umożliwiając czytelnikom  użycie własnych opini.” Connexions działa zgodnie z zasadami, które decydują o wybranych materiałach dla Connexions biblioteki. Zasadniczo, dokumenty pisane z czasów leninowskich, założeniach Trockismu oraz odwołujące się do postmodernizmu nie są uwzględniane do kolekcji. U podstaw działania organizacji Connexions znajduje się mocne zobowiązanie do upowszechniania cywilnych praw wolności, praw ludzkich, wolności słowa, wolności prasy, separacji od religii oraz zasad demokracji. Connexions jest przeciw censurze, wszelkim rodzajom dyskryminacji i wywieraniu presji będącej skutkiem odrębności płci, odmiennych orjentacji sexualnych, etnicznego pochodzenia czy różnorodności rasy.

Międzynarodowny Staż Zawodowy

Connexions offeruje staż zawodowy w tematyce sprawiedliwości socjalnej. Ów program przyciąga stażystów i woluntariuszy z całej Kanady oraz z innych krajów świata. Stażyści pracują nad rozwojem elektornicznego archiwum, skanowaniem dokumentów i fotografii, redagowaniem opisów i marketingiem. Connexions pracuje nad tłumaczeniem wyszukiwanych tematów w kontrolowanym słowniku (controlled-vocabulary) na język francuski, hiszpański oraz niemiecki. Connexions poszukuje chętnych woluntariuszy do pomocy z tłumaczeniami.Also available in Arabic.

Also available in Chinese.

Also available in Danish.

Also available in Dutch.

Also available in English.

También disponible en español.

Also available in Farsi.

Aussi disponible en français.

Also available in German.

Also available in Italian.

Also available in Japanese.

Also available in Korean.

Also available in Latvian.

Also available in Portuguese.

Also available in Swedish.


    Connexions Servis Udostępniania Informacji

Connexions Biblioteka

Catalogue of more than 10,000 ksiazki, artykuly, wideo, dokumenty, internetowe and wiecej zasobów.
Indexed by Spis Autorów, Spis Tytulów, Spis formatowyt, Spis Tematyczny, Spis Klasyfikacji Dziesietnej Deweya, Spis Biblioteki Kongresu, Spis Chronologiczny.
ksiazka adresowa Connexions Associations and NGOs dealing with social and environmental issues — Spis Alfabetyczny or Spis Tematyczny.
For experts and media spokespersons also see the Sources directory and the comprehensive Sources Subject Index.
Links Selected Internet resources featuring information about alternatives.
Calendar Events from across Canada. Also see: Sources Kalendarz and news releases.
Publicity and Media Resources, publications and articles to help you get publicity and raise awareness. Plus Media Names & Numbers Canadian media directory, the Parliamentary Names & Numbers Canadian government directory, and mailing lists.
Donacje Wasze wsparcie umozliwia nasza prace. Zlóz donacje dzisiaj. Voluntariusz i Staze.
Mission Connexions exists to support individuals and groups working for freedom and social justice. We work to maintain and make available a record of the theory and practice of people struggling against oppression and for social change. We believe that the more we know about the struggles, victories, and defeats of the past, and about those who took part in them, the better equipped we will be to bring a new world into being. Connexions maintains a physical archive of books and documents, and is engaged in an ongoing project to build and expand an indexed digital archive of documents. We try to feature a wide variety of resources reflecting a diversity of viewpoints and approaches to social change within our overall mandate of support for democracy, civil liberties, freedom of expression, universal human rights, secularism, equality, economic justice, environmental responsibility, and the creation and preservation of community. We are internationalist in our orientation, but as a Canadian-based project we feature an especially extensive collection of Canadian documents and profiles of Canadian activist organizations.