Connexions Informationsförmedling
(Swedish)


Connexions (fullständigt namn Connexions Information Sharing Service) är det centrala onlinebiblioteket och arkivet för Kanadas rörelse för social förändring. Det icke vinstgivande projektet innefattar även en omfattande katalog med kanadensiska och internationella föreningar och icke-statliga organisationer.

Projektet, som grundades 1976 som en rikstäckande samlingsplats för gräsrotsaktivister sysslande med frågor rörande fattigdom i för- och landsorterna, kallades först Kanadas Informationsförmedling. Namnet ändrades till Connexions 1978 för att bättre klargöra projektets aktionsorienterade mål att sammanföra gräsrotsaktivister med varandra med information, idéer och frågor. Omfattningen av projektet utökades till att innefatta urbefolkningens rättigheter, utvecklingen av tredje världen, kvinnors bemyndigande, fred, mänskliga rättigheter och andra frågor. Projektet spred information genom nyhetsbrevet Connexions Digest, vilket fick dokument och material från medlemmar över hela landet, och sammanfattade dem i ett ämnesuppdelat format.

I pappersform under sina första två decennier publicerade Connexions mer än 4 000 referat som sammanfattade innehållet av dokument, artiklar, rapporter och böcker, likväl som presentationer av organisationer och projekt, samtidigt som det blev en nyckelresurs och kontaktplats för kanadensiska aktivister och forskare med intresse för frågor rörande social rättvisa.

På 1980- och 1990-talen publicerades Connexions Årskrönika (The Connexions Annual), en vitt spridd resursbok fylld med alternativ för både samhälle och miljö. Connexions Årskrönika kombinerade undersökande artiklar om aktuella frågor som uppmanade till rörelser för social förändring med listor av källor och omfattande kataloger och presentationer av gräsrotsgrupper som arbetar för förändring. Den sista tryckningen av Connexions Årskrönika skedde 1994.

I mitten av 1990-talet flyttades Connexions online och lade systematiskt till nya källor, kanadensiska och internationella, till sitt nätbibliotek och jobbade samtidigt med att digitalisera den ständigt växande samlingen av pappersbaserade källor.

Connexions Online — [www.connexions.org] — har nu ett nätbibliotek med mer än 10000 dokument rörande mänskliga rättigheter, upprätthållandet av grundlagarna, social rättvisa, ekonomiska alternativ, demokratisering, kvinnofrågor, homo- och bisexuella frågor. De flesta av artiklarna är på engelska, men ett ökande antal artiklar, liksom menyer och ämnesrubriker håller på att översättas till andra språk, såsom franska, spanska, tyska, portugisiska och polska.

Connexions bibliotek är ett av de största, om inte det allra största existerande individindexerade arkivet med dokument om social förändring. Förutom att använda kongressens bibliotek och Deweys decimalsystem för ämnesindelningar, använder Connexions även en speciellt utformad databas som söker på ämnesord med mer än 20000 ämnesrubriker, utvecklad av Connexions i samarbete med Sources, en kanadensisk grupp av experter och talesmän. Connexions har arbetat med Sources sedan 1993, när Sources publicist Barrie Zwicker, en mediakritiker och fredsaktivist, frågade Connexions samordnare Ulli Diemer om möjligheten att leda ett gemensamt projekt att utveckla en nätbaserad katalog med kanadensiska föreningar.

Connexions Föreningskatalog (Directory of Associations), en separat resurs som också finns på Connexions hemsida, innehåller nu mer än 5000 organisationer, indelade i mer än 20000 ämnen.

Connexions tillhandahåller även Connexions Kalender (Connexions Calender) vilken består av omfattande annonser relaterade till social förändring.

Connexions producerar en omfattande sammanställning av material om Israel och Palestina, inkluderande resurser för ”de som tror att en lösning av konflikten är möjlig endast på en grund av rättvisa, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter, ömsesidigt erkännande och ett slut på Israels ockupation av de palestinska områdena.”

Connexions tillhandahåller andra specialiserade samlingar, inkluderande en samling politiska manifest från 1649 till modern tid.

Connexions innehar alla utgåvor av Röda Faran (The Red Menace), ett frihetsivrande, socialistiskt nyhetsbrev som publicerades 1976 till 1980 av gruppen Libertarian Socialist Collective, liksom en ofullständig samling av Seven News, en progressiv samhällstidning grundad av samhällsaktivister i östra delarna av Torontos centrum.

Politisk inriktning

Connexions beskriver sin politiska inriktning som vänster-pluralism, vilket inkluderar en mängd olika syner på den progressiva sidan av det politiska spektret. Författarnas riktlinjer säger att ”våra fördomar reflekteras i de arbeten vi väljer att inkludera i Connexions, men inom våra valda riktlinjer försöker vi inkludera material med olika synsätt och som föreslår en mängd olika mål och strategier. Vi försöker ge våra läsare neutrala referat av arbetena vi sammanfattar, och lämna det upp till läsarna att bilda sin egen åsikt.” Connexions tillämpar de allmänna principerna som vägledning för att välja ut vad som inkluderas i Connexions Bibliotek. Som regel är inte material skrivet ur ett Leninistiskt, Trotskyistiskt eller postmodernistiskt perspektiv inte inkluderat. Connexions principer inkluderar ett starkt engagemang för upprätthållandet av grundlagarna, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, tryckfrihet, sekularisering och demokratiska principer. Connexions är uttalat motståndare till censurering och alla former av diskriminering och förtryck baserad på kön, sexuell tillhörighet, etnicitet eller hudfärg.

Internationellt praktikantprogram

Connexions kör ett program för praktikanter inom social rättvisa som drar praktikanter och volontärer från många olika länder förutom Kanada. Praktikanter arbetar med att utveckla det elektroniska arkivet, de scannar dokument och bilder, skriver beskrivningar och gör marknadsföring. Connexions är i arbete med att översätta dess sökfunktion för ämnesord till franska, spanska, tyska och andra språk, och letar efter fler frivilliga att hjälpa till med detta.

Placering
Connexions kontor är placerad i centrala Toronto, Kanada

Vidare läsning och relaterade resurser
Connections mediaprofil
Intervju med Connexions samordnare Ulli Diemer
En teologi om Connexions

Externa länkar
Connexion Online (Organisationens hemsida)
Connexions Bibliotek
Connexions Kalender
Röda Faran arkiv
Seven News arkiv
Sources