Connexions Information Sharing Services
(Dansk)


Connexions Information Sharing Services er det centrale online bibliotek og arkiv for Canada’s bevægelser for social forandring. Non-profit projektet opretholder et omfattende register af canadiske og internationale foreninger og NGO’er (ikke-statslige organisationer).

Grundlagt i 1975, som en national informations clearinghouse for græsrodsbevægelsesaktivister involveret i fattigdomsproblemer i byer og landdistrikter, blev projektet oprindeligt kaldt den Canadiske Information Sharing Service. Navnet blev ændret til Connexions i 1978 for, at tydeliggøre projektets handlingsorienterede mål om at skabe forbindelse mellem græsrodsbevægelsesaktivister og til informationer, ideer og spørgsmål. Omfanget af projektet nåede ud til at omfatte indfødtes rettigheder, tredje verdens udvikling, kvinders empowerment, fred, menneskerettigheder og andre stridsspørgsmål. Projektet formidlede informationer via nyhedsbrevet ‘Connexions Digest’, hvilket modtog dokumenter og materialer af deltagere i hele landet, og derefter destillerede disse til et emne-indekseret resumé format.

Forlagstrykt de første to årtier af sin eksistens, offentliggjorde Connexions mere end 4,000 referater opsummerende indholdet af dokumenter, artikler, rapporter og bøger, samt profiler af organisationer og projekter. Connexions udviklede sig i processen til at blive en vigtig ressource og netværksværktøj for canadiske aktivister og forskere, der beskæftigede sig med sociale retfærdighedsproblemer.

I 1980’erne og 1990’erne publicerede de ‘The Connexions Annual’, en udbredt sourcebook af sociale- og mijømæssige alternativer. The Connexions Annuals kombinerede artikler inspicerende aktuelle spørgsmål, konfronterende bevægelser for social forandring med lister af ressourcer, omfattende registre og profiler af græsrodsgrupper, der arbejdede for en forandring. Den sidste printudgivelse af Connexions Annual udkom i 1994.

I midten af 1990’erne gik Connexions online, systematisk tilføjende nye ressourcer, canadiske og internationale, til sit online bibliotek, mens det samtidigt har et igangværende program for en digitalisering af den stadigt voksende samling af printbaserede ressourcer. Connexions Online – [www.connexions.org] – har nu et online bibliotek med mere end 10,000 dokumenter relateret til menneskerettigheder, borgerlige frihedsrettigheder, social retfærdighed, økonomiske alternativer, demokratisering, kvindesager, bøssers-, lesbiskes- og biseksuelles retigheder , First Nations og Indfødte Folk emner, alternativ livsstil og miljøspørgsmål. De fleste artikler er på engelsk, men et stigende antal artikler, samt menuer og overskrifter bliver oversat til andre sprog såsom fransk, spansk, tysk, portugisisk og polsk.

Connexions biblioteket er et af de største, hvis ikke det største, human-indekseret arkiv af eksisterende sociale forandrings dokumenter. Udover at bruge ‘Library of Congress’ og ‘Dewey Decimal’ emne klassifikationer, bruger Connexions også en specielt udviklet Kontrolleret ordliste database med mere end 20,000 emneoverskrifter udviklet af Connexions i samarbejde med Sources, det canadiske register af eksperter og talsmænd. Connexions har arbejdet med Sources siden 1993, da Sources forlægger Barrie Zwicker, mediekritiker og fredsaktivist, spurgte Connexions koordinator Ulli Diemer om at føre et fælles projekt for udikling af et online-bibliotek af canadiske foreninger.

The Connexions Directory of Associations, en særskilt ressource der også er tilgængelig på Connexions’ websted, lister nu mere end 5,000 organisationer, indekseret under mere end 20,000 emner.

Connexions fasholder også Connexions Kalender, som består af Canada’s mest omfattende liste over begivenheder relateret til sociale forandringer.

Connexions producerer en omfattende indsamling af materialer om Israel og Palæstina, om ressourcer for “dem der tror, at løsning på konflikten kun er mulig, hvis den baseres på retfærdighed, lighed, respekt for menneskerettigheder, gensidig anerkendelse og en afslutning på Israels besættelse af de palæstinensiske områder.”

Connexions opretholder andre specialiserede samlinger, herunder et udvalg af politiske manifester fra år 1649 op til nu. Connexions er indehaver af et komplet arkiv over The Red Menace, et libertariansk socialistisk nyhedsbrev udgivet fra 1976 til 1980 af The Libertarian Socialist Collective, samt et delvist arkiv af Seven News, en progressiv samfundsavis grundlagt af samfunds-aktivister i det øst-centrale Toronto.

Politisk Orientering

Connexions beskriver sin politiske orientering som venstre-pluralisme, det vil sige inkluderende en mangfoldighed af synspunkter på den progressive side af det politiske spektrum. Skribenternes retningslinjer udtaler: “vores partiskhed reflekteres i hvilke værker vi vælger at inkludere i Connexions, men indenfor vores udvalgte retningslinjer, bestræber vi os til at inkludere materialer, der har forskellige synspunkter og som foreslår en række forskellige mål og strategier. Vi forsøger, at give vores læsere neutrale resuméer af værkerne vi uddrager, og lader det være op til læserne selv at træffe deres egne afgørelser. “Connexions identificerer de brede, overordnede principper, der guider beslutninger for hvilke materialer der inkluderes i Connexions Biblioteket. En regel er, at dokumenter skrevet med et leninistisk, trotskitisk eller post-modernistisk perspektiv bliver ikke inkluderet. Connexions’ principper omfatter et stærkt engagement i borgerlige frihedsrettigheder, menneskerettigheder, ytringsfrihed, pressefrihed, sekularisme og demokratiske principper. Connexions erklærer sig modstander af censur og alle former for diskrimination og undertrykkelse på grund af køn, seksual orientering, etnisk oprindelse eller race.

International praktikprogram

Connexions kører et social retfærdigheds praktikpladsprogram, der tiltrækker praktikanter og voluntører fra mange forskellige lande samt fra hele Canada. Praktikanterne arbejder med at udvikle det elektroniske arkiv, scanning af dokumenter og billeder, skrive beskrivelser og markedsføring. Connexions er i færd med at oversætte sine søge termer i den Kontrollerede ordliste database til fransk, spansk, tysk og andre sprog, og søger efter flere voluntører til at hjælpe med dette.

Beliggenhed
Connexions kontor ligger i centrum af Toronto, Canada.

For Videre Læsning og Relaterede Ressourcer
Connexions medie profil
Interview med Connexions koordinator Ulli Diemer
En Teologi af Connexions

Eksterne Links
Connexions Online (Organisations websted)
Connexions Bibliotek
Connexions Kalender
Red Menace arkiv
Seven News arkiv
Sources