Connexions Information Sharing Services
(Nederlands)


Connexions (volledige naam Connexions Information Sharing Services) is de voornaamste online bibliotheek en het archief voor Canadese organisaties voor sociale verandering. Dit project dat geen winstoogmerk heeft, beheert ook een uitgebreide gids van Canadese en niet-Canadese verenigingen en niet-gouvernementele organisaties.

Het project dat in 1975 werd opgericht als een nationaal centrum voor de uitwisseling van informatie tussen activisten die zich bezighielden met problemen als gevolg van armoede zowel in de stad als op het platteland, heette oorspronkelijk de Canadian Information Sharing Service. In 1978 werd de naam veranderd in Connexions om de op actie gerichte doelstelling van het project, namelijk het in verbinding brengen van activisten met elkaar en met informatie, ideeën en problemen, duidelijker te maken. Het aantal gebieden waar het project zich op richt, breidde zich uit; voorbeelden hiervan zijn: de rechten van inheemse bevolkingen, de ontwikkeling van derdewereldlanden, het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, vrede en mensenrechten. Het project verschafte informatie door middel van de Connexions Digest-nieuwsbrief waarvoor mensen uit heel Canada documenten en bijdragen aanleverden. Hieruit werd dan de belangrijkste informatie gehaald en vervolgens bewerkt tot op onderwerp geïndexeerde samenvattingen.

Gedurende de eerste twee decennia van haar bestaan, publiceerde Connexions meer dan 4000 inhoudelijke samenvattingen van documenten, artikelen, rapporten en boeken, maar ook organisatieprofielen en projectbeschrijvingen in gedrukte vorm. Hierdoor werd ze een belangrijke informatiebron en een netwerkinstrument voor Canadese activisten en onderzoekers die zich bezighielden met vraagstukken op het gebied van sociale rechtvaardigheid.

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw publiceerde Connexions jaarlijks het periodiek The Connexions Annual, een wijd verspreide gids met sociale en ecologische alternatieven. The Connexions Annual was een combinatie van artikelen die een overzicht gaven van actuele problemen waarvoor organisaties voor sociale veranderingen zich destijds gesteld zagen, overzichten van beschikbare informatiebronnen en een uitgebreide gids met profielen van groepen activisten die sociale veranderingen probeerden teweeg te brengen. De laatste gedrukte editie van The Connexions Annual verscheen in 1994.

Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw zette Connexions de stap naar het internet en voegde op systematische wijze nieuwe informatiebronnen, zowel Canadese als niet-Canadese, toe aan haar online bibliotheek. Daarnaast startte ze met het digitaliseren en online beschikbaar maken van haar nog altijd groeiende collectie informatiebronnen in drukvorm. De website Connexions Online, [www.connexions.org], bevat nu een online bibliotheek met meer dan 10.000 documenten op het gebied van mensenrechten, burgerlijke vrijheden, sociale rechtvaardigheid, economische alternatieven, democratisering, vrouwenkwesties, rechten van homos, lesbiennes en biseksuelen, rechten van inheemse bevolkingen, alternatieve levensstijlen, en milieukwesties. Het merendeel van de artikelen is in het Engels, maar een groeiend aantal artikelen en ook de titels van menus en onderwerpen komen beschikbaar in andere talen, waaronder Frans, Spaans, Duits, Portugees en Pools.

De bibliotheek van Connexions is een van de grootste, zo niet het grootste, door mensen geïndexeerde bestaande archief van documenten op het gebied van sociale verandering. Naast het gebruik van de Library of Congress en Dewey Decimal classificatiesystemen voor bibliotheken maakt Connexions ook gebruik van een speciaal ontworpen database op basis van een vastgestelde woordenschat met daarin 20.000 trefwoorden. Het concept voor de database is ontwikkeld door Connexions in samenwerking met Sources, de Canadese gids voor deskundigen en woordvoerders. Barrie Zwickerr, de uitgever van Sources en tevens mediacriticus en vredesactivist, benaderde Ulli Diemer, coördinator bij Connexions, in 1993 met de vraag om een gezamenlijk project, het ontwikkelen van een online gids van Canadese verenigingen, te leiden. Sindsdien werken Connexions en Sources samen.

The Connexions Directory of Associations, een aparte informatiebron die eveneens beschikbaar is op de website van Connexions, bevat nu meer dan 5000 organisaties, die allemaal op thema, er zijn er meer dan 20.000, geïndexeerd zijn.

Ook beheert Connexions de Connexions Calendar, Canadas meest uitgebreide kalender met evenenementen op het gebied van sociale verandering.

Connexions publiceert daarnaast een veelomvattende verzameling documenten over Israel en Palestina met informatie voor hen die geloven dat een oplossing voor het conflict alleen mogelijk is op basis van rechtvaardigheid, gelijkheid, respect voor mensenrechten, wederzijdse erkenning en door een einde te maken aan de bezetting door Israel van de Palestijnse gebieden.

Connexions beheert ook andere bijzondere collecties, waaronder een collectie politieke manifestos van 1649 tot op heden.

Het complete archief van The Red Menace, een libertair socialistische nieuwsbrief uitgegeven van 1976 tot 1980 door het Libertarian Socialist Collective, is ook ondergebracht bij Connexions net als het gedeeltelijke archief van Seven News, een progressieve gemeenschapskrant opgericht door activisten uit de gemeenschap in Oost-Centraal Toronto.

Politieke oriëntatie

Connexions beschrijft haar politieke oriëntatie als links-pluralistisch, dat wil zeggen met begrip voor verschillende opvattingen aan de progressieve kant van het politieke spectrum. In haar richtlijnen voor schrijvers staat dat onze politieke voorkeur tot uiting komt in het werk dat we selecteren voor opname in Connexions, maar binnen onze selectiecriteria streven we ernaar om ook documenten te selecteren waarin andere perspectieven naar voren komen en waarin een verscheidenheid aan doelen en strategie n voorgesteld wordt. We proberen onze lezers te voorzien van neutrale samenvattingen van het werk waarvan we een overzicht geven en laten de lezers hun eigen oordeel bepalen. Connexions stelt wel algemene principes vast als richtlijn voor haar besluitvorming over het type documenten dat geselecteerd wordt voor opname in de Connexions Library. Documenten geschreven vanuit een leninistisch, trotskist of post-modernistisch perspectief worden in principe niet opgenomen. Connexions staat onder meer voor burgerrechten, mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, secularisme en democratische beginselen en is tegen censuur en alle vormen van discriminatie en onderdrukking op basis van geslacht, seksuele geaardheid, afkomst of ras.

Internationaal stageprogramma

Connexions leidt een stageprogramma op het gebied van sociale rechtvaardigheid dat stagiaires en vrijwilligers aantrekt uit vele verschillende landen en uit heel Canada. De stagiaires werken aan de ontwikkeling van het digitale archief, scannen documenten en afbeeldingen, maken beschrijvingen en doen marketingwerkzaamheden. Connexions is bezig haar zoekwoorden op basis van de vastgestelde woordenschat te vertalen in het Frans, Spaans en Duits en in andere talen, en is op zoek naar meer vrijwilligers om hierbij te helpen.

Locatie
Het kantoor van Connexions bevindt zich in het centrum van de Canadese stad Toronto.

Meer informatie en gerelateerde bronnen
Het mediaprofiel van Connexions
Een interview met Ulli Diemer, coördinator bij Connexions
Een geloofsovertuiging van Connexions

Externe links
Connexions Online (de website van de organisatie)
Connexions Library
Connexions Calendar
Red Menace archief
Seven News archief
Sources