Connexions - Služby pre zdieľanie informácií
(Slovak)


Connexions (úplný názov Connexions - Služby pre zdieľanie informácií) je ústredná online knižnica a archív kanadského hnutia za sociálnu zmenu. Tento neziskový projekt tiež udržiava rozsiahly zoznam kanadských a medzinárodných združení a mimovládnych organizácií.

Táto organizácia bola založená v roku 1975 ako národné centrum výmeny informácií pre lokálnych aktivistov zaoberajúcich sa problémami mestskej a vidieckej chudoby. Tento projekt sa pôvodne volal Kanadské služby pre zdieľanie informácií. Názov sa zmenil na Connexions (Kontakty, Spojenia) v roku 1978, aby jasnejšie naznačoval aktívne orientovaný cieľ projektu - spájať aktivistov z rôznych lokalít, zdieľať informácie, nápady a problematiku. Rozsah projektu sa rozšíril a zahrnul aj práva pôvodných obyvateľov, rozvoj krajín tretieho sveta, zlepšenie postavenia žien v spoločnosti, mier, ľudské práva, a inú problematiku. Projekt šíril informácie prostredníctvom webstránky vo forme vestníka, Connexions Digest, ktorá prijímala dokumenty a materiály od členov z celej krajiny a usporiadala ich do zoznamu zoradeného podľa predmetu.

Počas prvých dvoch desaťročí svojej existencie organizácia Connexions fungovala prostredníctvom tlačených materiálov a za toto obdobie publikovala viac ako 4000 abstraktov sumarizujúcich obsah dokumentov, článkov, správ a kníh, ako aj profily organizácií a projektov. Stala sa tak kľúčovým zdrojom a spojivom pre kanadských aktivistov a výskumníkov zaoberajúcich sa problematikou sociálnej spravodlivosti .

V 80-tych a 90-tych rokoch organizácia vydávala ročenku The Connexions Annual, rozšírený zdroj sociálnych a environmentálnych alternatív. Tieto ročenky združovali články poskytujúce prehľad o hnutiach za sociálnu zmenu, čeliacich súčasnej problematike. Taktiež poskytovali zoznamy informačných zdrojov a rozsiahle adresáre a profily lokálnych skupín snažiacich sa o zmenu. Posledné tlačené vydanie ročenky sa objavilo v roku 1994.

V polovici 90-tych rokov prešla Connexions online a systematicky pridávala do svojej online knižnice nové kanadské aj medzinárodné zdroje. Zároveň pokračovala v uskutočňovaní programu digitalizácie stále rastúcej zbierky tlačených dokumentov. Connexions Online — [www.connexions.org] — má v súčasnosti online knižnicu obsahujúcu viac ako 10,000 dokumentov týkajúcich sa ľudských práv, občianskych slobôd, sociálnej spravodlivosti, ekonomických alternatív, demokratizácie, problematiky práv žien, gayov, lesbičiek a bisexuálov, práv pôvodných obyvateľov Kanady a Spojených štátov, alternatívnych životných štýlov a enviromentálnej problematiky. Väčšina článkov je v angličtine, ale čoraz viac článkov ako aj položiek menu a predmetových hesiel sa prekladá do iných jazykov, ako napr. francúzštiny, španielčiny, nemčiny, portugalčiny a poľštiny.

Knižnica organizácie Connexions je jeden z najväčších, ak nie najväčší existujúci, človekom indexovaný archív dokumentov týkajúcich sa sociálnej zmeny. Connexions používa na predmetové zatrieďovanie systém Kongresovej knižnice , Deweyho desatinnú sústavu ako aj špeciálne navrhnutú databázu s riadeným slovníkom, ktorá obsahuje viac ako 20 000 predmetových hesiel a ktorá bola vyvinutá organizáciou Connexions v spolupráci so Sources (Zdroje), kanadským adresárom expertov a hovorcov. Connexions spolupracovala so Sources od roku 1993, keď vydavateľ organizácie Sources, Barrie Zwicker, mediálny kritik a mierový aktivista, požiadal koordinátora organizácie Connexions, Ulliho Diemera, aby viedol spoločný projekt vývoja online adresára kanadských spolkov.

The Connextions Directory of Associations (Adresár spolkov organizácie Connexions), samostatný zdroj, ktorý je tiež dostupný na stránke Connexions, v súčasnosti obsahuje zoznam viac ako 5000 organizácií zaradených pod viac ako 20000 témami.

Connexions tiež udržiava kalendár, ktorý je najobsiahlejším kanadským zoznamom udalostí týkajúcich sa sociálnej zmeny.

Connexions vytvára rozsiahlu zbierku materiálov o Izraeli a Palestíne. Táto zbierka poskytuje zdroje informácií pre „tých, čo veria, že riešenie konfliktu je možné len na základe spravodlivosti, rovnosti, rešpektovaní ľudských práv, vzájomnom uznaní a ukončení izraelskej okupácie palestínskych území.“

Connexions udržiava aj ďalšie špecializované zbierky, ako napríklad výber politických manifestov od roku 1649 po súčasnosť.

Connexions uchováva úplný archív liberálno-socialistického spravodajcu The Red Menace (Červená hrozba), ktorý bol publikovaný v rokoch 1976-80 stranou Libertarian Socialist Collective (Liberálno-socialistická kolektíva). Tiež uchováva čiastočný archív progresívnych komunitných novín Seven News (Sedem správ), ktoré boli založené komunitnými aktivistami vo východnom Toronte.

Politická orientácia

Connexions definuje svoju politickú orientáciu ako ľavicový pluralizmus, to znamená, že zahŕňa celé spektrum názorov progresívnej strany politického spektra. V┬áprehľade pravidiel stránky autori hovoria: „naše zaujatie sa prejavuje v tom, ktoré práce sa rozhodneme zaradiť do Connexions, ale v rámci našich pravidiel sa snažíme zahrnúť materiál obsahujúci rôzne uhly pohľadu a návrhy rozmanitých cieľov a stratégií. Snažíme sa priniesť čitateľom neutrálne zhrnutia článkov, ktoré sumarizujeme, aby si čitatelia o nich mohli vytvoriť vlastný úsudok.“ Connexions uvádza všeobecné zásady, ktorými sa riadi pri výbere materiálov zaradených do svojej knižnice. Podľa jedného z pravidiel sa neprijímajú články napísané z Leninistickej, Trockistickej alebo postmodernistickej perspektívy. Medzi zásady organizácie Connexions patrí oddanosť občianskym slobodám, ľudským právam, slobodnému prejavu, slobode tlače, sekularizmu a demokratickým zásadám. Connexions sa stavia proti cenzúre a všetkým formám diskriminácie a útlaku na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, etnickej príslušnosti alebo rasy.

Medzinárodný program pre stážistov

Connexions vedie program stáží v oblasti sociálnej spravodlivosti, ktorý láka stážistov a dobrovoľníkov z mnohých krajín ako aj z celej Kanady. Stážisti pracujú na vývoji elektronického archívu, skenujú dokumenty a obrázky, píšu popisky a pomáhajú v oblasti marketingu. Connexions pracuje na preklade hľadaných výrazov svojho riadeného slovníka do francúzštiny, španielčiny, nemčiny a iných jazykov a hľadá ďalších dobrovoľníkov na pomoc s týmto projektom.

Sídlo
Hlavné sídlo Connexions sa nachádza v centre Toronta v Kanade.

Ďalšie informačné zdroje (v angličtine)
Mediálny profil Connexions
Rozhovor s koordinátorom Connexions, Ulli Diemerom
Teológia organizácie Connexions

Externé odkazy
Connexions Online (webová stránka organizácie)
Knižnica Connexions
Kalendár Connexions
Archív Red Menace
Archív Seven News
Zdroje